Home
Over ons
Werkvelden
Opdrachtgevers
Contact
Planwerk
Sociaal Ruimtelijk Onderzoek & Advies
Home

Welkom op de site van Planwerk !

Wij zijn een organisatie die actief is met het uitvoeren van onderzoek op diverse terreinen.
Deze onderzoeken zijn het best samen te vatten onder de noemer sociaal-ruimtelijk onderzoek. Anders gezegd: onderzoek met betrekking tot de invloed van mensen op hun dagelijkse leefomgeving, maar ook het omgekeerde: onderzoek naar de invloed van de (ruimtelijke) leefomgeving op het dagelijks leven van mensen. 

Planwerk heeft ruim 25 jaar ervaring in het opzetten, organiseren en uitvoeren van onderzoek en het vervolgens vastleggen van de onderzoeksresultaten in een databestand.
Desgewenst verzorgen wij ook de rapportage van de onderzoeksresultaten, met of zonder eindconclusies en advies. Dit alles tegen uiterst aantrekkelijke tarieven.

Bij de onderzoeken die wij uitvoeren speelt de praktijk van alledag een belangrijke rol. Een specialisme binnen onze expertise is dan ook het opzetten en uitvoeren van veldwerk, zoals "face-to-face" enquêtes.

Wij hebben ook ervaring opgebouwd met klanttevredenheidsonderzoeken.

HomeOver onsWerkveldenOpdrachtgeversContact